15th International Children's Film Festival Bangladesh 2022

The Graduation of Edison

Lễ Tốt Nghiệp Của Edison (Vietnamese)

Vietnam | 21 min | Other | 2019 | Short Film (Live Action) | Vietnamese

Minh lives in a village where every child is born with a tree on their head, except for him. On graduation day, students who have turned 18 will get their tree cut to signify adulthood. Problems arise when Minh’s sister decides to keep hers.

বাংলা

মিনহ এমন একটি গ্রামে বাস করে যেখানে প্রতিটি শিশু তাদের মাথায় একটি গাছ নিয়ে জন্মায়, সে ছাড়া! গ্রাজুয়েশন ডে তে ১৮ বছর বয়সী ছাত্রদের প্রাপ্তবয়স্কতা বোঝাতে তাদের গাছ কাটা হবে। সমস্যা দেখা দেয় যখন মিনের বোন সিদ্ধান্ত নেয় তার নিজের গাছটি রাখার জন্য।

Original Language

Minh sống trong một ngôi làng mà mọi đứa trẻ sinh ra đều đội một cái cây trên đầu, ngoại trừ anh. Vào ngày lễ tốt nghiệp, những học sinh đủ 18 tuổi sẽ bị chặt cây để biểu thị tuổi trưởng thành. Rắc rối nảy sinh khi chị gái của Minh quyết định giữ của mình.

Ms. Phạm Hoàng Minh Thy

Phạm Hoàng Minh Thy is a self-taught filmmaker who started making films when she turned 20, Pham Hoang Minh Thy now works as an independent filmmaker. She was a trainee from FLY 2018 (ASEAN Rok Film Leaders Incubator), HANIFF Talent Campus, and Autumn Meeting. Her debut short film 'The graduation of Edison'

Filmography: The graduation of Edison Live In Cloud-Cuckoo Land

Screening Schedule

  • 10 Mar
    02:00 PM - 04:00 PM

    Bangladesh Film Archive

    F-5, Agargaon Administritive Area, Shere Bangla Nagar, Dhaka 1207

Credits and Casts

Director
Phạm Hoàng Minh Thy
Story
Vu Minh Nghia
Script/Screenplay
Phạm Hoàng Minh Thy
Editor
Phạm Hoàng Minh Thy
Producer
Cong Thanh Trang
Cinematographer
Cong Thanh Trang
Leading Casts
N/A

Exhibition & Award History

Singapore International Film FestivalSingapore
Singapore
World Premiere
Seashort Film Festival
Bangkok ASEAN Film Festival