12th International Children's Film Festival Bangladesh 2019

Ana Bikhayr'

Okay lang ako (I'm okay) (English)

Philippines | 11 min | Drama | 2018 | Short Film (Live Action)

Basha is a quiet Muslim student who is regularly picked on by her schoolmates. As she looks at the mirror, she sees nothing but the violence directed to her by almost everyone. But thanks to a phone call, she gets the chance to join a contest to step up and eventually prove her worth. She prays in silence and asks God to help her.

বাশা একজন মুসলমান ছাত্রী, যে প্রায়ই তার সহপাঠীদের কটূক্তির শিকার হতো।আয়নায় তাকিয়ে সে তার দিকে করা অন্যায়ের ছাপ দেখতে পায়। আর কিছুই তার চোখে পড়ে না। কিন্তু একদিন একটি ফোন কল তার ভাগ্য খুলে দেয়। সে জানতে পারে একটি প্রতিযোগিতায় নিজেকে প্রমাণ করার সুযোগ সে পেয়েছে। সে ঈশ্বরের কাছে সাহায্য চেয়ে প্রার্থনা করতে থাকে।

Mahilig si Basha sa paggawa ng mga bangkang papel. Ilalagay niya ang mga bangkang papel sa tubig, pero ito lang din ay kanyang palulubugin, gaya ng pagbaba at pagkalugmok ng kanyang tiwala at pagpapahalaga sa sarili. Lagi na lamang siyang inaapi ng kanyang mga kamag-aral, binubuhusan siya ng tubig, tinitignan siya sa nakakainsultong paraan, at dinu-duro duro. At hindi lamang doon nagtatapos, siya rin ay binubulas sa pamamagitan ng mga salita at gawa. Ang lahat ng ito ay dahil lamang sa isang napakasimpleng dahilan, dahil siya ay Muslim. Kahit na wala naman siyang ginagawang masama sakanila, ayaw siyang lubayan ng mga ito, sa personal man o sa isip niya. Sa kabila ng lahat, mapapalitan parin ang mga malulungkot ng masasaya at mabibigyan siya ng pagkakataong mapatunayan ang sarili niya.


Screening Schedule

  • 4 Mar
    03:00 PM - 05:00 PM

    Sufia Kamal Auditorium

    National Museum, Shahbag

Credits and Casts

Director
Hannah Ragudos
Story
Hannah Ragudos
Script/Screenplay
Julliene Regemne Edrosolan Rimando
Editor
Quevin Rey A. Alcantara
Producer
Dr. Raquel Rarang-Rivera
Cinematographer
Mark Giddel O. Liwanag
Leading Casts
Basha Saripada - Lailah Ragudos
Assistant Director
Crisza Lae Casas
Director of photography
Rochelle Ann L. Lantoria
Music Director
Joshua S. Sanchez

Exhibition & Award History

Alaminos City Film Camp by North Luzon Cinema Guild
- Best Picture
- Best Director
- Best Screenplay
- Best Editing
- Best Production Design
- Best Actress
- Best Cinematography (Nomination)
- Best Musical Scoring (Nomination)
- Best Sound Design (Nomination)
- Best Poster (Nomination)